Historie tohoto dolu začíná již otevřením dolu Krimich I situovaným v Nýřanech, který byl založen v roce 1867 v důlních mírách položených v roce 1856. Do provozu byl uveden v roce 1869. V té době byl nejhlubším dolem v západočeském revíru – dosáhl hloubky 202 m. Výdušná jáma byla hluboká 50 m. Začaly se dobývat tři velmi kvalitní uhelné sloje, z nichž nejkvalitnější bylo uhlí kenelové. Sloje se místně nazývají: střední (jinak také 1. lávka II. sloje), která je nejsvrchnější, II. sloj a III. sloj.

– nejsvrchnější sloj byla vyvinuta jen místně o mocnosti 0 – 1,2 m. Ve sloji se vyskytoval proplástek o mocnosti 20 cm, jehož průběh ve sloji mění svou polohu.
– II. sloj měla mocnost od 0 do 2 m, s proplástkem 20 – 30 cm.
– III. sloj o mocnosti 0-2,8 m byla slojí nejstálejší, avšak její kvalita se východním směrem zhoršuje.

Současně s dobýváním výše zmíněných slojí bylo východně od dolu Krimich I navrtáno hlubinnými vrty rozsáhlé důlní pole, které je od vlastního nýřanského odděleno stupňovitou příkopovou propadlinou o výšce skoku až 300 m. Jednání o zastavení dolu Krimich I začalo v roce 1922 v důsledku hospodářských potíží, později v roce 1927 pro vyčerpání zásob. Proto bylo východní (tlučenské) pole otevřeno systémem úpadnic, což se ukázalo jako těžebně nevýhodné. Otázka další těžby se vyřešila vyhloubením pomocné jámy v katastrálním území Tlučná. Hloubení bylo zahájeno v roce 1928. Původně pomocná jáma byla přejmenována na důl Krimich II, který zahájil těžbu v roce 1932. V roce 1953 byla jáma prohloubena na 769,4 m pro odtěžení nejhlouběji uložených slojí východním směrem od jámového stvolu.

Výškové schéma jámy Krimich II v Tlučné v době jejího plného provozu:

povrch  + 359,7 m
čerpací jímka + 59,7 m
nové-patro  – 0,9 m
I.patro  – 186,3 m
II.patro  – 399,6 m
dno – 411,5 m

V 70. letech došlo k odpisům zásob převážně z „ekonomických“ důvodů. Vlastní důl Krimich byl zastaven k 30.11. 1971, když již v polovině roku 1971 byla zahájena investiční akce otvírky vejprnického ložiska, které se nachází 5 km východně od pole tlučenského a rozkládá se na katastrálních územích Vejprnice, Křimice a Skvrňany.

V listopadu 1971 se započalo v souvislosti s prodloužením životnosti dolu Krimich v Tlučné s hloubením výdušné jámy Nová Hospoda v katastrálním území Skvrňany a počátkem roku 1972 s ražením Spojovacího překopu k této jámě. Hloubení výdušné jámy bylo ukončeno v lednu roku 1974 a v úrovni III. patra se započalo s ražením protičelby Spojovacího překopu. V červnu 1974 byl Spojovací překop proražen a začala se razit otvírková díla, která měla sledovat sloje a objasnit složité úložní poměry a tektoniku. V roce 1975 bylo započato v DP Vejprnice s první těžbou.

Intenzivní exploatace tohoto ložiska v následných letech pokračovala a v polovině 80. let, kdy se již blížilo vydobytí uhelných zásob, byla realizována nová etapa průzkumu na ložisku Kozolupy. Jedná se o ložisko nejblíže situované u jámy Krimich II. Souběžně s vrtným průzkumem bylo započato na jaře roku 1985 s ražbou Severního překopu, jehož cílem bylo ověřit geologickou stavbu mezi stávajícím Spojovacím překopem Tlučná – Nová Hospoda a ložiskem Kozolupy, s předpokladem nafárat po cca 2,5 km ražby uhelné sloje centrální části Kozolupského ložiska. Pomocí důlních vrtů byl ověřován průběh produktivních depresí, hluchých hřbetů a mocnost a kvalita uhelných slojí. Za stejným účelem byla roku 1987 zahájena ražba úpadní štoly Bdeněves v západní části ložiska.

Severní překop je horizontální důlní dílo se stoupáním 3 %. Odbočuje ze Spojovacího překopu Tlučná – Nová Hospoda ve staničení cca 700 m pod úhlem 60° SSV směrem.

V roce 1989 byly pro nedostatek financí a nevyjasněnost financování případné otvírky ložiska další práce na ražbách zastaveny a díla zakonzervována.

Převzato z: https://www.zdarbuh.cz/

Kategorie: Zajímavosti

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies.  View more
Nastavení cookies
Přijmout
Odmítnout
Nastavení Cookies
Soukromí a Cookies
Název Aktivní
__wpdm_client

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://hhszud.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Uložit nastavení
Nastavení cookies