Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů (HHS ZUD)
je spolek bývalých horníků a příznivců hornictví připomínající historii těžby černého uhlí na Plzeňsku.