Autor hudby i slov: Neznámý

Tradiční hornická píseň a hymna všech horníků v českých zemích.

Hornický stav budiž velebený,
hornický stav, to je naše slast,
byť postrádal třeba světlo denní,
činí vše jen pro svou drahou vlast.

|:Ano, synům všech dolů i všech bání
vlídně ruku k přátelství dej:|
|:Jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, hornický stav:|

 

Neslyšíte zvonku jasné znění,
neslyšíte, klepačka nás zve?
Nuže bratři , k dolu bez prodlení
ať “Zdař Bůh” zaznívá tam i zde.
|:Ano, synům všech dolů i všech bání
vlídně ruku k přátelství dej:|
|:Jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, hornický stav:|

 

A když práce naše dokonána
a dobyt je přebohatý kov,
odměna nám za to bude dána,
věnec slávy ověnčí náš rov.
|:Ano, synům všech dolů i všech bání
vlídně ruku k přátelství dej:|
|:Jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, hornický stav:|