Hornický den a setkání zástupců hornických a hutnických spolků v Žacléři ve dnech 11.-12.9.2020

Plánované 24.SHMO v Žacléři bylo upravené v důsledku Covid-19. Město Žacléř pozvalo zástupce hornických a hutnických spolků na Hornický den. Z pozvaných spolků se zúčastnili téměř všichni. HHS ZUD Zbůch vyslal 4 zástupce, kteří tak podpořili pořadatele. Pro nás bývalé  zaměstnance ZUD Zbůch, byla účast významná i z hlediska skutečnosti, že od r. 1896-1898 se Západočeský báňský akciový spolek (ZBAS) stal vlastníkem všech dolů ve vnitrosudetské uhelné pánvi. V r. 1941 bylo ředitelství dolů přeneseno do Zbůchu.

K setkání a jednání je přiložena fotografická reportáž, k níž náleží několik následujících slov. Dopoledne bylo věnováno hornickému skansenu v Lamperticích, kde se podařilo uchránit před likvidací téměř celý povrch bývalého dolu Jan. Těžní věž dolu je vysoká 52m a byla odvážlivci zdolána. Odměnou jim byl výhled na Krkonoše a Vraní hory. Jáma, hloubená od roku 1958, byla hluboká 955m. Poslední vůz byl vytažen 30.prosince 1992. Jáma je zasypána popílkocementovou směsí. V její blízkosti je druhá těžní věž Dolu Jůlie. Zachovaly se objekty třídírny a úpravny uhlí, strojovny s těžními stroji, řetízkové šatny se sprchami, cáchovna, lampárna a další. Atrakcí je Štola Jitřenka. Při příležitosti Dne horníků byla slavnostně otevřena podzemní prohlídková trasa. Hrála hornická kapela Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti. Štola je 100 m dlouhá a průchozí do výstupní šachtice. Autoři projektu měli štěstí, že v místě štoly vycházejí na den sloje, které jsou odkryty ve stěně sledné štoly a to nadložní sloj o mocnosti 180 cm.

Druhá – odpolední část setkání probíhala v Kulturním domě v Žacléři: Po hornické hymně v podání hornické kapely byly vyhlášeny a předány ceny Český permon 2020, medaile SHHS ČR a pamětní medaile.

V závěru jednání byla předána štafeta setkání hornických měst, obcí a spolků – putovní prapor zástupci města Jihlava městu Žacléři a pořadateli 25.setkání v r. 2021 městu Most bylo předáno světlo sv.Barbory.

Kategorie: 20202020Aktuality

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *